HBS finance&solutions s.r.o.
Krištáľová 874/10
851 10 Bratislava

IČO: 47 139 013
DIČ: 2023762719

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 292 8894 098/ 1100
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2889 4098
SWIFT: TATRSKBX

Ing. Róbert Hrabinský: +421 905 857 018; hrabinsky@hbsfs.sk

Organizácia je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 88936/B.
výpis z obchodného registra SRO spoločnosti

 

HBS finance&solutions poskytuje komplexné ekonomické a finančné poradenstvo vrátane súvisiacich analýz ekonomickej situácie hodnotenej organizácie. Tieto služby sú určené hlavne pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.

V spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou ponúkame naším klientom aj služby z právnej oblasti (založenie obchodnej spoločnosti, registrácia zmien na Obchodnom registri, vymáhanie pohľadávok, kúpa a predaj nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku, obchodné spory, pracovno-právne spory a iné).